เจดีย์พระคุณแม่ ธรรมชาติแท้ท่องไพร อ่างใหญ่ซับปลากั้ง อุโมงค์ทางรถไฟ บึงใหญ่หนองโพธิ์ ไข่โตส้มหวานเมนูหลัก
ประะมวลภาพกิจกรรม
เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
บทบาทหน้าที่ ภารกิจ
โครงสร้างบุคลากรและอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อหน่วยงาน
สถิติข้อมูลการเกษตร
ฐานข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
ผลิตภัณฑ์เด่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทำเนียบจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2560
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
  รายงานการประชุม DM
ผลการดำเนินงาน MRCF
ที่ตั้งธนาคารพันธุ์พืชชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระบุร
สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแซง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห
สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง
สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรต
>>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>>กรมส่งเสริมการเกษตร
>>กรมวิชาการเกษตร
>>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
>>กรมชลประทาน
>>กรมประมง
>>กรมปศุสัตว์
>>กรมส่งเสริมสหกรณ์
>>กรมพัฒนาที่ดิน
>>กรมการข้าว
>>สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
>>สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
>>สำนักนายกรัฐมนตรี
>>สำนักงาน กพ.
>>สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ
>>กองการเจ้าหน้าที่
>>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
วันที่ 24 มกราคม 2561 นางถาวร ภู่ขาว  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมกราคม 2561 และให้คำแนะนำ ในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนำสินค้าไปจำหน่าย งานวิสาหกิจแฟร์ ครั้งที่ 18 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ การติดตามเรื่องหนี้สินกลุ่มเกษตรกรฯ โครงการปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้คำปรึกษา และรับฟังปัญหา ในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีนิกร ห่วงงาม เกษตรอำเภอวิหารแดง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง รับการติดตามนิเทศงาน<< ภาพข่าว

 

 วันที่ 23 มกราคม 2561 นายนิกร ห่วงงาม เกษตรอำเภอวิหารแดง พร้อมด้วยนางสาววิรัตน์ เล้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน มอบปูนมาร์ลให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว (บ้านลำ)  เพื่อช่วยแก้ไขความเป็นกรดของดิน เพิ่มธาตุอาหาร ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มและส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช    ณ ที่ทำการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสรวง หมู่ 6 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง ร่วมพบประเกษตรกร<< ภาพข่าว

 
                       

 
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.) / การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต(กทม.) /การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.) / การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)
 
 
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สงัด
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่สงัด เปิดขายตั้งแต่เช้า มีเมนูอาหารให้เลือกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเลิศ ก๋วยเตี๋ยวหมู ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู หมูสะเต๊ะ ปิดท้ายด้วยขนมหวานรวมมิตรแสนอร่อย ที่มีให้เลือกหลายชนิด

ร้านราดหน้าป้านงค์
ราดหน้าเส้นใหญ่ทอดกรอบ ก๋วยหมูน้ำใส ผัดไท ผัดซีอิ๊ว ยังมีของทานเล่น เกี๊ยวกรอบ และลูกชิ้นทอด ชาเย็น ชาดำเย็น โอเลี้ยงรสเข้ม แต่ว่าร้านนี้ไปช้าไม่ได้นะจ๊ะ อดทานแน่ !!!สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
โทรศัพท์ 036-377605 Fax 036-377605
ผู้ดูแลเว็บไซค์ นางสาวคำหยาด แสงสว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
Email : saraburi08@doae.go.th
facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง

 
รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า
ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์
การควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว กรมส่งเสริมฯเตือนภัย เพลี้ยแป้งสีชมพูคืนชีพ
การรณรงค์การปรับระบบการปลูกพืชให้ใช้น้ำน้อย แนะลดต้นทุนผลิตกระเืีทียม
พืชฤดูแล้ง "กรมชล" ล้อมคอกนาปรัง
สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น บนน้ำ-กลางน้ำ-ใต้น้ำ 3in 1ในบ่อเดียว
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพลี้ยแป้งสีชมพูเกาะติดสถานการณ์

------------------- >>ช่อง 3

------------------- >>ช่อง 5

------------------- >>ช่อง 7

------------------- >>ช่อง 9

------------------- >>ช่อง 11


อ่านหนังสือพิมพ
 
>>ห้องสมุดความรู้การเกษตร
>>สื่อเกษตรครบวงจร
>>พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
>>พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2520